Kokkuvõte Tšintšilja-kasvatajate õppepäevast 13. märtsil

Õppepäeval oli osalejaid kaheteistkümnest farmist. Ainult üks eelregistreerunu ei saanud kahjuks osaleda. Rõõmu valmistas kolme Eesti Karusloomakasvatajate Aretusühingusse mittekuuluva kasvataja osalemine õppepäeval. Elu on näidanud, et suhlemine teiste kasvatajatega tagab tšintsiljade kasvatamisel ja aretamisel edu. Loodame selle positiivse trendi jätkumist ka tulevikus.

Õppepäeva kandvaks teemaks oli loomade nahastamine ja sellega seostuv temaatika. Oma nahastamistehnikat näitasid kauaaegsed kasvatajad Mall Rein ja Maia Parts. Enne nahastamist näidati, kuidas hinnata naha valmidust, nahastamise käigus vastati jooksvalt tekkinud küsimustele. Põhjalikult selgitati naha puhastamisega seotud naha kvaliteedi rikkumise riske. Sama põhjalikult selgitasid Mall ja Maia naha venitamist ja kuivama panekut ning kuivatuseks sobivat keskkonda.

Teema jätkuna oli Mallel varutud mitme erineva kuivamisastmega nahku, mille põhjal selgitati nahkade käsitlemist nahastamisjärgsetel päevadel, näidati, kuidas hinnata, kas nahk on kuiv. Infot jagati nahkade säilitamisest sügavkülmikus, saatelehe täitmist ja postitamist.

Mitmed kasvatajad soovisid infot, missuguste vigastustega nahku võib veel oksjonikeskusesse saata, et neist natuke ka kasumit saada. Maia ja Mall näitasid nahkade peal erineva suurusega vigastusi VB1st VB4ni. Lisaks oli Maia analüüsinud oma farmi vigastustega nahkade müügist saadud raha aastatatel 2002 – 2010, et sellega anda igale kasvatajale vajalikku informatsiooni otsuste langetamiseks. Vigastuste põhjuseks on tihti karvanärimine ja paljusid huvitas selle tekkepõhjus(ed). Arutleti ühiselt, mida saaks ette võtta probleemi vähendamiseks. Õppematerjalidesse oli lisatud ajakirjas “Karusloomakasvatus” ilmuv Külli Kersteni artikkel, kuidas karvanärimise probleemi kontrolli alla saada.

Elusloomade peal selgitati looma karvastiku praktilist ja esmast hindamist farmis. Lisaks oli õppepäeva materjalidesse lisatud kahe erineva loomade hindamissüsteemi alused ja üks kirjutis karvastikust, selle pikkusest, tihedusest, kuningkarvast jne.

Loogilise teemana järgnes Külli Kersteni ettekanne teemal “Põhikarja analüüs oksjonil müüdud nahkade analüüsi alusel”. Külli rääkis oma farmi kogemuste najal, kuidas ta teostab farmis põhikarja valikut lähtudes oksjoni tulemustest. Farmis peetakse vastavat arvestust Excelis. Kuna nende farmi loomade kvaliteet on pidevalt tõusnud, siis olid need õpetused väga asjakohased. Sellest analüüsist oli näha, kuidas kasutada ära kõiki andmeid, mida pakub oksjonikeskus igale farmerile. Aretusedu saavutamiseks nõuab see järjekindlat analüüsi.

Õppepäeva viimases osas vastas Liia Taaler kirjalikult kasvatajate poolt eelnevalt esitatud küsimustele. Neid oli mitmeid. Vastuse saime, mis on muumiate ja ebaühtlaste poegade sünni põhjused, millest on tingitud probleemidega karvavahetus, miks muutuvad tšitšilja hambad vahel valgeks. Ka EFBA tegemistest, samuti karusnahavastaste ning roheliste tegemistest saime lühiülevaate.

Tänud perekond Reinule, kes pakkus oma kodus meeldivat võimalust õppepäeva läbiviimiseks.

http://www.efba.ee/wp-content/themes/inkdrop_single

Login

Lost your password?