EKAÜ MTÜ

EESTI KARUSLOOMAKASVATAJATE ARETUSÜHING (EKAÜ)

Karusloomakasvatuse alguseks Eestis võib pidada 1925. aastat, kui Harjumaale rajati Eesti esimene rebasekasvandus. Vähemal määral on farmides kasvatatud nutriaid, puurituhkruid ja kährikuid. Küülikuid on Eestis peetud nii liha kui ka naha saamiseks alates 20. sajandi algusest. Tšintšiljade kasvatamisega alustati Eestis 80ndate lõpus, esimesed nahad müüdi Kopenhaageni Oksjonikeskuse oksjonil 2000 aastal.

1936. aastal loodi esimene karusloomakasvatajaid ühendav selts. Sellest ajast alates on loodud mitmeid seltse ja ühendusi. Kõik nad on andnud oma panuse karusloomakasvatuse edendamisel.

10. august.2002 a. loodi MTÜ Eesti Karusloomakasvatajate Aretusühing karusloomakasvatajaid ühendava katusorganisatsioona. Aasta hiljem muudeti parema suhtluse tagamise eesmärgil liikmelisus isikuliseks. Ühingu liikmeskonna moodustavad peamiselt küüliku- ja tšintšiljakasvatajad.

Koostöös Põhjamaade kolleegidega toimub kohtunike väljaõpe nii tšintšiljade kui ka küülikute hindamiseks korralistel näitustel. Korraldatakse liikmete täiendõpet.

Toodetava karusnaha kvaliteedi parandamisel tuginetakse peamiselt näituse hindamise tulemustele ning oksjonikeskusest saadetavale nahkade sorteerimistulemustele. Maailma karusnahaturg dikteerib aretussuunad. Kasvatajad kasutavad aretustöö lihtsustamiseks arvutiprogramme Rabbit Register, Chinchilla Register ja Excel. Tõuloomi ostetakse sisse kõikjalt Euroopa Liidust, võimalusel aga naaberriikidest.

Estonian Fur Breeders’ Association (EFBA)

Estonian fur farming dates back to 1925, when the first fox farm was established in Harju County. Nutrias, polecats and raccoon dogs were raised in fur farms to a lesser extent. Rabbits have been farmed both for their meat and fur since the early 20th century. Chinchilla breeding was introduced in Estonia at the end of 80s, first skins have been sold at the Kopenhagen Fur in 2000.

The first fur breeders’ organization in Estonia was founded in 1936. Over the following years several associations and societies have existed, which all have contributed to the development of fur farming in Estonia.

On 10 August 2002, a non-profit Estonian Fur Breeders’ Association (EFBA) was established as umbrella for all fur organisations. One year later membership was transformed to personal for better communication between members. Association comprises mostly practising chinchilla and rabbit breeders.

Training of judges and evaluation of animals at regular fur bearing animal shows is carried out in close co-operation with fur farmers from the Nordic countries. Also, the Association organizes special training courses for fur farmers.

Skin quality improvement is based on the judging results at exhibitions as well as those obtained at the Kopenhagen Fur. The world fur market is dictating the breeding trends. Trend for last years has been a high quality skin, which sets also a high pressure to the breeding work in farms. Several computer programs, e.g. Rabbit Register, Chinchilla Register and Excel, are being used to facilitate breeding work. Breeding material is being imported from other EU Member States, preferably from neighbouring countries.

http://www.efba.ee/wp-content/themes/inkdrop_single

Login

Lost your password?